Beschrijvingen van methoden - I

Integrale massage
Integrale massage bestaat uit verschillende massagevormen, zoals bindweefselmassage, voetreflexmassage (podosegmentale reflexologie), neuromassage en klassieke- en ontspanningsmassage. Integrale massage is bij uitstek geschikt voor mensen die last hebben van RSI, burnout of het vermoeidheidssyndroom. Vaak vindt integrale massage plaats naast fysiotherapie of Cesar/Mensendiecktherapie.
Integrale massage kan chronische spanning van spieren verminderen waardoor afvalstoffen beter worden afgevoerd. Ook zijn er vaak energetische effecten merkbaar, doordat energiestromen worden gestimuleerd en energieblokkades opgeheven.
Behandeling vindt plaats op grond van een persoonlijk behandelplan. Een behandelperiode bestaat meestal uit acht wekelijkse massages van drie kwartier a een uur. Na evaluatie kunnen er nog meerdere behandelperiodes volgen.
Vergoeding: Integrale massage wordt door een aantal ziektekostenverzekeraars deels of tot een bepaald maximum vergoed.
Meer informatie bij de Academie voor holistische massagetherapie (landelijke opleiding voor masseurs en masssagetherapeuten), telefoon 026-3704123, of zie www.holos.nl voor het adres van een therapeut bij jou in de buurt.

Beschrijvingen van methoden - H

Haptotherapie
Haptotherapie onderscheidt zich van andere vormen van therapie doordat niet een technische behandeling of het gesprek voorop staat. Centraal bij haptotherapie is 'het gevoel'. Achterliggend idee: de informatie die je eigen gevoel verschaft klopt feilloos, maar vaak handelen we niet naar onze gevoelens. Door bewust stil te gaan staan bij wat je voelt, krijg je informatie over hoe je er voorstaat - en wat je eigenlijk zou moeten doen om meer in balans te komen. Een haptotherapeut, die soms ook fysiotherapeut is, helpt daarbij. Zo kun je vaststellen op welke momenten je blokkeert, je over je grenzen heen gaat of jezelf tegenhoudt. Door de beleving van klachten (pijn, onmacht, etcetera) centraal te stellen, kom je erachter welke plaats lichamelijke klachten in je leven innemen en welke problemen daaraan ten grondslag liggen. De haptotherapeut gebruikt zijn handen als gereedschap en de aanraking als middel om te laten voelen hoe je weer vertrouwen kunt krijgen in wat je kan en wie je bent. Vergoeding: haptotherapie wordt door steeds meer verzekeraars vergoed, mits de haptotherapeut is aangesloten bij de Vereniging van Haptotherapeuten VVH.
Meer informatie: Vereniging Van Haptotherapeuten VVH , Nassaukade 56, 1052 CN Amsterdam, telefoon 020-4887116, fax 020-4889420.

Hemon's Bewegingsmethode
Deze methode is er allereerst op gericht te leren hoe perfect te staan en vervolgens hoe perfect te leren zitten. Het lichaam wordt in een optimale stand gebracht waardoor op een goede manier bewogen en ontspannen kan worden. De methode gaat er vanuit dat pijn veroorzaakt door verkeerde bewegingen zal verdwijnen door het uitvoeren van dagelijkse corrigerende oefeningen. Een studiepakket met onder meer een RSI Basis Cursus en een instructie-video en 2 hulpstukken zijn verkrijgbaar.
Meer informatie: Sedje Hemon Stichting, Loosduinsekade 180, 2571 BW Den Haag of via www.cesar-hemon.nl.

Hirudotherapie
Hirudotherapie is een behandelingsmethode met medicinale, speciaal gekweekte bloedzuigers. (Er zijn kwekerijen in Frankrijk, Engeland, Duitsland, Rusland en Amerika.) Het gebruik van bloedzuigers klinkt misschien eng, maar het is een vorm van behandeling die al jarenlang in de geneeskunde wordt toegepast. Ook in Nederland zijn er ziekenhuizen die deze therapie toepassen, bijvoorbeeld bij de plastische chirurgie. De medicinale (steriele) bloedzuigers zijn feitelijk niets anders dan minibiologische “farmaceutische fabriekjes”, die stoffen produceren die de gezondheidstoestand van het lichaam op een natuurlijke wijze kunnen verbeteren. De beestjes kunnen worden ingezet bij een groot aantal aandoeningen, waaronder ook RSI. Het gebruik van bloedzuigers kan onder meer de doorbloedingsstoornis bij RSI aanzienlijk verbeteren.
De arts die de bloedzuigers plaatst, stelt eerst een diagnose en bespreekt de prognose met de patiënt. Mensen met RSI-klachten die deze therapie kiezen, hebben vaak al lange tijd pijnklachten. Meestal zijn er minimaal zes of zeven behandelingen nodig. De behandeling zelf is nagenoeg pijnloos. Na de eerste vier of vijf keren kunnen er bijverschijnselen optreden zoals een beetje nabloeden of jeuk. De pijnklachten verminderen en verdwijnen in de meeste gevallen geheel in de loop van de behandeling. Gemiddeld worden er bij elke behandeling zes tot acht bloedzuigers ingezet, maar het is ook mogelijk dat er acht tot tien diertjes worden geplaatst. De bloedzuigers worden eenmalig gebruikt. De kosten per behandeling zijn gemiddeld 100 euro, inclusief het honorarium van de arts en de kosten van de bloedzuigers. Enkele verzekeraars vergoeden deze alternatieve geneeswijze in hun aanvullende pakket.

Beschrijvingen van methoden - G

Graded activity
Graded activity is het stapsgewijs opvoeren van activiteiten in tijd, aantal of zwaarte. Mensen met chronische pijn, zoals ook bij RSI, kunnen door bewegingsangst in een negatieve cirkel komen. Als je ervaart dat bewegen pijn doet ga je uit angst voor de pijn minder bewegen met als gevolg: nog meer pijn. Omdat je niet beweegt ontstaat het zogenaamde disuse-syndroom. Je conditie (belastbaarheid) neemt nog meer af en de pijn beheerst je denken en doen. Om de negatieve cirkel te doorbreken moet je juist gaan bewegen, aan de hand van een voor jou opgesteld oefenschema ga je steeds een stapje verder. Je begint op een veilig, laag beginniveau dat met stapjes – graded – wordt opgevoerd tot het eindniveau. Je wordt begeleid door een therapeut/trainer die werkt volgens regels uit de gedragstherapie. De training is gericht op je werksituatie; een werkplekonderzoek gaat vooraf aan de training.
Vergoeding: De kosten kunnen door de werkgever worden vergoed, die op zijn beurt een gedeelte kan laten subsidiëren door de uitvoeringsinstellingen.
Meer informatie: Voor inlichtingen kun je terecht bij de bedrijfsarts, die je kan verwijzen naar in graded activity gespecialiseerde (bedrijfs)fysiotherapeuten. Zij zijn speciaal opgeleid om het graded activity reïntegratieplan uit te voeren. Zie voor adressen bijvoorbeeld Fysio Fitness Belfeld.nl of Coördinatie Centrum Graded Activity
Lees meer: "het Handvat" november 2002: Negatieve cirkel bij chronische pijn doorbreken met graded activity

Gyrotonics
Gyrotonics is een oefensysteem met houten trainingsapparatuur. Training versterkt de spieren, opent de gewrichten, maakt de wervelkolom soepeler en corrigeert de lichaamshouding.

Beschrijvingen van methoden - F

Fysiotherapie
De behandeling van RSI door een fysiotherapeut kan uit verschillende onderdelen bestaan. Voorwaarde voor herstel is dat RSI'er stopt met belastende activiteiten maar wel in beweging blijft. Belangrijk onderdeel van de behandeling is het mobiliseren van de wervelkolom; die is bij RSI'ers vaak veel te stijf. Soms gebeurt dit mobiliseren met een backstretcher, die ook voor ontspanning zorgt. De doorbloeding kan verbeteren door een massage van de rug-, nek-, en schouderspieren. Dit werkt ook ontspannend. Daarnaast besteedt een fysiotherapeut aandacht aan de correctie van de houding en heel licht oefenen van de spieren, zodat deze meer aankunnen. Om de spanning in spieren zichtbaar te maken, gebruikt een fysiotherapeut soms Myofeedbacktraining. Daarmee kun je spanning in spieren zichtbaar en hoorbaar maken. Zo leer je je spieren beter te ontspannen.
Fysiotherapeuten maken o.a. gebruik van: massage, bindweefselmassage, Integrale massage.
Vergoeding: Fysiotherapie wordt door het ziekenfonds altijd negen maal vergoed. Indien nodig volgt een extra serie van negen behandelingen.
Meer informatie:
Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie
Postbus 248, 3800 AE Amersfoort, Telefoon: 033- 4672900, Fax: 033-4672999

Beschrijvingen van methoden - E

Ergotherapie
Ergotherapie beschouwt de mens als handelend wezen. Dit houdt in dat alle activiteiten die een persoon op een dag uitvoert centraal staan. Deze activiteiten worden onderverdeeld in drie gebieden: activiteiten van het dagelijks leven (zoals wassen en aankleden), productiviteit (zoals werk en school of studie) en ontspanning (zoals hobby’s en vrijetijdsbesteding).
In het totaal van deze drie gebieden kan er een verstoring optreden in de balans tussen wat iemand doet en wat die persoon eigenlijk aan kan. Dit wordt ook wel de balans tussen belasting en belastbaarheid genoemd. Ergotherapie richt zich met name op een praktische blik op het dagelijks leven en hoe dat weer zo aangenaam mogelijk te maken. Hierin ligt voor de cliënt de grootste rol, aangezien hij of zij de ‘ervaringsdeskundige’ is. In samenspraak worden behandeldoelen opgesteld voor het herstellen van de balans tussen belasting en belastbaarheid. De ergotherapeut ondersteunt gedragsverandering. Het komt namelijk geregeld voor dat de indeling van de activiteit, van de dag of van de week, de pijnklachten in stand houdt of zelfs verergert. In dit geval zal een blijvende verandering plaats moeten vinden in hoe iemand zijn activiteiten over de tijd verdeelt om te voorkomen dat pijnklachten verergeren of terugkeren. Dit is een proces waarin de ergotherapeut degene is die het proces stuurt en de cliënt zeer actief zal zijn met uitproberen van handige tips die de therapeut geeft over bijvoorbeeld uit te voeren activiteiten, of over het indelen van de dag in verband met de pijnklachten. Ook helpt de ergotherapeut bij het aanvragen van eventuele hulpmiddelen, zoals een goede werkstoel, of een ergonomische muis. De huisarts kan doorverwijzen naar een ergotherapeut in de buurt.
Meer informatie: Nederlandse Vereniging voor Ergotherapie.

Steun RSI-vereniging

Nog geen lid?