Bezoek aan de huisarts

De tijd is voorbij dat artsen RSI afdoen met: ‘Het zit tussen de oren’. Toch vergt een bezoek aan de huisarts enige voorbereiding. Immers, de klachten die bij RSI horen zijn vaak nogal vaag. Hoe concreter je klachten en vragen kunt formuleren, hoe beter een arts daar op kan reageren. Bij vermoeden van RSI-klachten is het van belang eveneens contact op te nemen met de bedrijfsarts. Je kunt ook gebruik maken van het preventief spreekuur van de Arbodienst. Hieronder tips ter voorbereiding van het bezoek aan de huisarts.

Voorbereiding

Een standaardconsult duurt 10 minuten. Denk je meer tijd nodig te hebben tijdens het eerste bezoek, vraag dan bij het maken van een afspraak om meer tijd.


Voorkom een vaag verhaal door je klachten te beschrijven in de vorm van concrete problemen. Voorbeeld: ik laat dingen uit mijn handen vallen, ik kan geen sleutel meer omdraaien, ik heb moeite met tanden poetsen, ik kan geen aardappels schillen, autorijden is te pijnlijk, mijn handschrift is zo slecht geworden, ik schud liever geen handen meer. Schrijf deze beperkingen op een blaadje en neem het mee. Noteer welke pijnklachten je hebt, wanneer je ze hebt en hoe lang je ze al hebt.


Ga na wat volgens jou de oorzaken zijn van je klachten. Zorg dat je een goed beeld hebt van de werkzaamheden die je klachten zouden kunnen veroorzaken. Voorbeeld: hoeveel uur per dag verricht je dit werk? Is er sprake van stress, deadlines, onplezierige werkomstandigheden? Hoeveel beweging neem je op een dag? Hoe is je dagelijkse belasting? Noteer ook deze gegevens.


Wat wil je weten van de huisarts? Schrijf je vragen op. Voorbeelden van vragen zijn: zouden dit RSI-klachten kunnen zijn? Moet ik stoppen met werken? Wat is een adequate therapie? Zijn er medicijnen tegen de pijn? Moet ik nu ook de Arbodienst inlichten? Hoelang gaat herstel duren?

Het gesprek bij de huisarts

Door een goede voorbereiding kun je snel ter zake komen. Beschrijf je klachten in de vorm van beperkingen (zie voorbereiding).
Beschrijf in welk gebied de klachten zich voordoen en beschrijf ook het bijbehorende gevoel. Is er sprake van pijn, doofheid, tintelingen? Vertel wanneer de klachten begonnen zijn. Als je op het moment van onderzoek geen klachten of pijn hebt, geef dan aan wanneer je wel last krijgt. Hierna zal de huisarts lichamelijk onderzoek verrichten.


Verwacht bij het eerste onderzoek geen definitieve diagnose. RSI is een verzamelnaam voor zeer uiteenlopende vormen van overbelasting in het gebied van nek, schouders, armen en ellenbogen. Het kan zijn dat de arts aanvullend onderzoek laat verrichten naar andere ziektebeelden met soortgelijke symptomen.
Afhankelijk van de ernst van de klachten zal de arts je adviseren om je werk- en leefpatroon aan te passen. Vaak zal de huisarts je doorverwijzen naar een fysiotherapeut, een oefentherapeut of een revalidatiearts.


Spreek af wanneer je weer contact met de huisarts zult opnemen. Een goede relatie met de huisarts is van belang. Samen zullen jullie moeten uitzoeken wat voor jou op dit moment het beste is. Belangrijk is dat de huisarts open staat voor je mening en je klachten serieus neemt.

Steun RSI-vereniging

Nog geen lid?