Richtlijnen

Er zijn verschillende richtlijnen voor diagnose en behandeling van KANS, voor o.a. mensendieck, bedrijfsartsen, fysiotherapeuten en een multidisciplinaire richtlijn. Deze laatste is voor mensen met RSI-klachten het meest relevant. Deze combineert de beschikbare kennis in diverse beroepsgroepen voor goede diagnosestelling en een multidisciplinaire behandeling voor kortdurende én langdurige klachten. 

Richtlijnen worden helaas niet of nauwelijks toegepast in de dagelijkse praktijk, vaak door onbekendheid. Hierdoor gaan veel onnodige verzuimdagen verloren en duren de klachten langer dan bij een adequate diagnosestelling en behandeling. Als patiënt kun je zelf de richtlijn gebruiken om je behandelaar op andere mogelijkheden te wijzen.

Hier vind je meer informatie over de richtlijnen:

Steun RSI-vereniging

Nog geen lid?