Beschrijvingen van methoden - A

Acupunctuur
Acupunctuur gaat uit van meridianen: onzichtbare banen in het lichaam waardoor energie stroomt. Op de meridianen liggen punten die elk in contact staan met een bepaald orgaan of een bepaalde functie. Op die punten kan acupunctuur bepaalde energieën stimuleren of juist afremmen. De geplaatste fijne naaldjes kunnen blokkades opheffen waardoor de energie weer kan stromen. Acupunctuur zet het lichaam aan tot zelfgenezing: op de behandelde plek zou het lichaam endorfinen (natuurlijke pijnstillers) aanmaken. Uiteindelijk gaat het lichaam dat zelf doen. Een behandeling kan daarom langzaam worden afgebouwd. Behalve pijnbestrijding – waarmee de symptomen worden weggenomen – richt acupunctuur zich op de onderliggende ‘ziekte’. Een acupunctuurbehandeling kost ongeveer euro 36-39 voor 30 tot 40 minuten. Een eerste behandeling duurt wat langer (1 uur) en kost 55 euro. Het aantal behandelingen varieert per individu. Bij RSI duurt het ongeveer drie tot zes maanden, met een steeds grotere tussenpoos tussen de behandelingen.
Vergoeding: De meeste ziektekostenverzekeraars vergoeden acupunctuur.
Meer informatie: Wie een acupuncturist zoekt kan terecht bij de drie beroepsgroepen: de Nederlandse Vereniging voor Traditionele Chinese Geneeskunde Zhong, de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur of de Nederlandse Artsen Acupunctuur Vereniging.

Acupressuur
Acupressuur is een vorm van Traditionele Chinese Geneeskunde. Hierbij geen gebruik van naalden zoals bij acupunctuur, maar met handen. Het 'energetisch evenwicht' van de mens wordt hierbij beïnvloed, waarbij bepaalde punten op de huid worden behandeld. De acupressuurmethode - van oorsprong voortgekomen uit accupunctuur - baseert zich op de overtuiging dat een continue energiestroom door het lichaam en organen gaat.

Alexandertechniek
Alexandertechniek komt uit de dans-, muziek- en theaterwereld waar deze techniek een grote bekendheid geniet. Musici, dansers én mensen met RSI-klachten die jarenlang hun li-chaam eenzijdig belasten, blijken vaak baat bij deze methode te hebben.
De Alexandertechniek is zo’n honderd jaar geleden ontwikkeld door de Australische acteur Frederick Matthias Alexander. De Alexandertechniek is een vorm van re-educatie, waarbij mensen leren verkeerde houdings- en bewegingspatronen los te laten. Die patronen liggen vast in het ‘motorisch geheugen’. Om deze te veranderen, is het nodig de beweging bewust onder de loep te nemen. Daarbij krijgt ook de ademhaling aandacht. Vrijer ademhalen zorgt ervoor dat de algehele spierspanning wordt verlaagd. De methode is erop gericht het lichaam meer in balans te brengen, niet zozeer door actief corrigeren maar door het loslaten van patronen.
Vergoeding: Alexandertechniek wordt individueel aangeboden en wordt meestal niet vergoed door verzekeringsmaatschappijen.
Meer informatie bij:  Nederlandse Vereniging voor Leraren in de Alexandertechniek
Lees meer: Artikel "het Handvat" augustus 2002 'Ervaringen met de Alexandertechniek; hoe ik van RSI mijn beroep maakte'.

Autogene training
Autogene training is een westerse ontspanningsmethode, ontwikkeld door de Duitse neuroloog Schultz. De oefeningen richten zich de aandacht en verhogen de concentratie op het lichaam. Door in gedachten te zeggen wat je voelt, wordt geleerd daarvan bewust te worden. Door vaak te oefenen begrijpt het lichaam op een gegeven moment de opdrachten die in gedachten worden gezegd. Een betere bewustwording en beter kunnen ontspannen is het beoogde resultaat.

Ayurveda therapie
Ayurveda is een oude Indiase natuurgeneeskunde met een holistische aanpak: het bekijkt niet alleen de klacht, maar de hele mens. Iemand met RSI-klachten heeft in deze optiek niet alleen een pijnlijke pols, schouder of arm, maar is in zijn geheel ziek. Ayurveda therapie richt zich op het wegnemen van de oorzaken van die ziekte. Dat gebeurt met drukpuntmassage, stoombaden, kruiden, dieetadviezen, saunabezoek en hittebehandeling. Soms worden er hypnosetechnieken, kleuren, geuren en geluidstrillingen gebruikt. Zelfwerkzaamheid is een groot onderdeel van de behandeling: thuis moet men zelf aan de slag met drukpuntmassages -al dan niet met hulp van partner- en stoombaden. Sommige ayurvedische therapeuten gaan ervan uit dat RSI wordt veroorzaakt door een stoornis in de stofwisseling. Er zou sprake zijn van een tekort aan voedingsstoffen en een overschot aan afvalstoffen. Dat heeft zijn weerslag op celniveau waar de spanning toeneemt.
Vergoeding: Afhankelijk van de polisvoorwaarden (alternatieve geneeswijzen) vergoeden ook sommige zorgverzekeraars (een deel van) de kosten. Soms betalen werkgevers de behandeling.
Meer informatie:
Nederlandse Vereniging ter bevordering van de Ayurvedische Geneeskunde, telefoon 070-3879343.
Zie ook Maharishi Ayurveda en AyurMedica
Lees meer: RSI preventie en genezing met ayurveda therapie, door Harinandan S. Singh

Steun RSI-vereniging

Nog geen lid?