Beschrijvingen van methoden - B

Balans Taping Therapie (BTT)
Bij de Balans Taping Therapie worden kleine strookjes tape op spieren en gewrichten of de spierbalanspunten geplakt. Deze punten staat in verband met een aangedane spier. Het lichaam wordt door de aangebrachte tape gestimuleerd om het probleem zelf op te lossen, om weer in balans te komen. Pijnlijke spieren ontspannen zich, zenuwbanen worden bevrijd van blokkades en de energiestroom in het lichaam komt op gang. De strookjes tape blijven gemiddeld vier tot zes dagen zitten en laten dan vanzelf los. Meestal zijn een paar behandelingen voldoende. Deze behandelwijze werd bij toeval ontdekt door een Zuid-Koreaanse gevangene, die pijnlijke spieren afbond met een stukje stof. Later werd de methode in theorie en praktijk uitgewerkt door een Zuid-Koreaanse professor, die nu artsen in Japan en Zuid-Korea de techniek leert. In Nederland wordt de Balans Taping Theorie toegepast door het Centrum voor pijnbestrijding in Emst (Gelderland), dat geleid wordt door een apotheker en een psychologe. De methode geeft goede resultaten bij RSI. De kosten van een behandeling van een uur bedragen € 75. Bij RSI-klachten zijn gemiddeld één behandeling van een uur en een of twee behandelingen van een half uur nodig. De behandeling wordt niet vergoed door de ziektekostenverzekeraars. Voor meer informatie, zie www.pijnbestrijding.nu of bel 0578-662566.

Bewegingsgedrag Physical Sense
De methode Physical Sense is gericht op het oplossen of voorkomen van klachten aan het steun- of bewegingsapparaat. Dit gebeurt door analyse van het bewegingsgedrag. Dagelijkse handelingen zoals lopen, staan of zitten kunnen in een verkeerd patroon zijn ingesleten. Dit kan leiden tot klachten. Als er een verband aanwezig is tussen een verkeerde manier van bewegen en de pijnklachten, kunt u met deze methode leren weer pijnvrij te bewegen. In een intake wordt bepaald hoeveel sessies iemand nodig heeft om pijnvrij te leren bewegen. Omdat iedereen anders beweegt, krijgt iedereen een cursus op maat aangeboden. De duur van de cursus bepaalt de prijs. Bij Interfysiek in Utrecht wordt de cursus gedeeltelijk vergoed onder de noemer oefentherapie Cesar. De intake is vrijblijvend en kosteloos.
Mensen met pijnklachten kunnen terecht bij Interfysiek in Utrecht of bij Physical Solutions in Franeker. Voor meer informatie over deze methode, zie www.interfysiek.nl, www.physicalsense.nl en www.physicalsolutions.nl.

Bindweefselmassage
Normaal gesproken waarschuwt pijn tegen het overbelasten van het lichaam: het is een waarschuwingsmechanisme. Bij RSI’ers is dit mechanisme overprikkeld. Bij de geringste beweging voelen ze al pijn. Zo schiet het pijnmechanisme zijn doel voorbij.. Bindweefselmassage kan helpen doordat het een dempend of regulerend effect heeft op de overprikkelde pijnmechanismen. Het effect daarvan is pas op langere termijn –weken, maanden – merkbaar.

Bindweefselmassage bestaat uit het geven van ‘rekprikkels’ aan de huid. Hierdoor worden de onderliggende weefsels gestimuleerd. De doorbloeding, de weefselspanning en de voedingstoestand van de weefsels verbeteren daardoor. Zo ontstaat er ook een minder gevoelig overdracht van pijnprikkels in het vegetatieve zenuwstelsel.

Er zijn drie manieren van bindweefselmassage. De oppervlakkige huidtechniek is zeer mild en wordt gebruikt bij zeer hevige klachten en ernstig verstoorde reacties van het lichaam. Een tweede manier bestaat uit het ‘rollen’ van een grote huidplooi. De patiënt ervaart dan een stevige rek die licht scherp kan aanvoelen. Bij de derde techniek trekt een gebogen vingertop een diep ‘spoor’ in de huidplooi. Hierdoor krijgen de diepere lagen van het huidweefsels een rekprikkel. Hierbij hoort een karakteristiek scherp, snijdend gevoel.
Bindweefselmassage is een behandelmethode die valt onder fysiotherapie.

Biomagnetische therapie
Biomagnetische therapie gaat ervan uit dat hersenen continu boodschappen naar een bepaald deel van het lichaam sturen en opdracht geven dezelfde actie telkens weer te herhalen. De zenuwlijnen, ofwel meridianen, die deze boodschappen herhaaldelijk van de hersenen ontvangen, zouden hierdoor geblokkeerd raken en ineffectief worden. De behandeling gebeurt met biomagneten die een magnetisch veld rondom pijnlijke plekken creëren. ‘Op die manier kunnen ze de geblokkeerde meridianen weer vrij maken, terwijl tegelijkertijd de spieren worden verwarmd, de rode bloedcellen gestimuleerd en de zuurstofstroom wordt vergroot. Het werkt als acupunctuur, maar dan zonder naalden’, aldus Paul Wilkins die deze methode toepast.
Lees meer: artikel "het Handvat" februari 2001 'Biomagnetische therapie'. Zie ook Centrum ® voor Biomagnetic Therapie

Body Stress Release
Body Stress Release (BSR) staat voor het loslaten van lichaamsspanning, het vrijmaken van vastgezette spierspanning als gevolg van overbelasting door stress. Er zijn veel manieren waarop lichaamsspanning zich kan uiten. Bij RSI-klachten is er vooral sprake van vastgezette spierspanning die zich kan uiten als pijn in de nek, schouderpijn, 'slapende'armen. Daarnaast komen vermoeidheid en een gespannen gevoel vaak voor; als de vastgezette lichaamsspanning wordt losgelaten, komt meestal ook de levenslust weer terug. In Nederland zijn circa 15 mensen die BSR in praktijk brengen; zij hebben hun opleiding tot practitioner (benaming voor de therapeut) in Zuid-Afrika gehad, waar de techniek in 1981 geïntroduceerd is. Bij een consult zal de practitioner met behulp van lichte drukimpulsen de spanningsvelden in het lichaam vaststellen. De cliënt hoeft hierbij niet uit de kleren. De reacties van het lichaam vertellen waar de opgeslagen spanning gelokaliseerd is (biofeedback mechanisme). Daarna kan het lichaam met lichte, maar vriendelijke druk worden gestimuleerd de spanning los te laten. Body Stress Release stimuleert het natuurlijk helend vermogen van het lichaam; het is geen methode om een diagnose te stellen of ziekte te behandelen. Deze aanvullende behandeling kan bijna altijd naast een medische behandeling worden gedaan. De kosten (circa € 40 per consult; het aantal benodigde consulten varieert) worden door sommige ziektekostenverzekeraars vergoed.
Zie voor meer informatie www.bodystressrelease.nl of de Zuid-Afrikaanse website www.bodystressrelease.co.za.

Bowen-therapie
Bowen-therapie is een van oorsprong Australische therapie, die relatief nieuw is in Nederland. Een Bowen-behandeling bestaat uit een aantal series zacht manipulerende bewegingen over spieren, pezen, gewrichtsbanden en zenuwbanen. De kracht van de therapie ligt vooral in de patiëntvriendelijkheid en de snelheid waarmee resultaten geboekt worden. Enkele behandelingen kunnen voldoende zijn. Tijdens de behandeling wordt een ontspannen sfeer bereikt; het is zelfs mogelijk dat de patiënt in slaap valt. Bij een behandeling last de therapeut regelmatige korte pauzes in, waarbij de patiënt even alleen wordt gelaten. Zo kan het lichaam zich maximaal concentreren, zonder dat de behandelde persoon wordt afgeleid door de aanwezigheid van de therapeut. De patiënt kan warmte en tintelingen ervaren op de plaats waar de therapeut gewerkt heeft, maar ook in andere delen van het lichaam. Een behandeling duurt circa 30-45 minuten en kost 42 euro (tarief 2005). Steeds meer zorgverzekeraars vergoeden de kosten geheel of gedeeltelijk als "natuurkundig consult". Naast behandelingen bij bestaande klachten is ook een maandelijkse "onderhoudsbeurt" mogelijk, die kan helpen om RSI-klachten te voorkomen.
Voor meer informatie: zie www.BowenHealth.nl of de Engelstalige, internationale website www.bowtech.com.

Steun RSI-vereniging

Nog geen lid?