Beschrijvingen van methoden - E

Ergotherapie
Ergotherapie beschouwt de mens als handelend wezen. Dit houdt in dat alle activiteiten die een persoon op een dag uitvoert centraal staan. Deze activiteiten worden onderverdeeld in drie gebieden: activiteiten van het dagelijks leven (zoals wassen en aankleden), productiviteit (zoals werk en school of studie) en ontspanning (zoals hobby’s en vrijetijdsbesteding).
In het totaal van deze drie gebieden kan er een verstoring optreden in de balans tussen wat iemand doet en wat die persoon eigenlijk aan kan. Dit wordt ook wel de balans tussen belasting en belastbaarheid genoemd. Ergotherapie richt zich met name op een praktische blik op het dagelijks leven en hoe dat weer zo aangenaam mogelijk te maken. Hierin ligt voor de cliënt de grootste rol, aangezien hij of zij de ‘ervaringsdeskundige’ is. In samenspraak worden behandeldoelen opgesteld voor het herstellen van de balans tussen belasting en belastbaarheid. De ergotherapeut ondersteunt gedragsverandering. Het komt namelijk geregeld voor dat de indeling van de activiteit, van de dag of van de week, de pijnklachten in stand houdt of zelfs verergert. In dit geval zal een blijvende verandering plaats moeten vinden in hoe iemand zijn activiteiten over de tijd verdeelt om te voorkomen dat pijnklachten verergeren of terugkeren. Dit is een proces waarin de ergotherapeut degene is die het proces stuurt en de cliënt zeer actief zal zijn met uitproberen van handige tips die de therapeut geeft over bijvoorbeeld uit te voeren activiteiten, of over het indelen van de dag in verband met de pijnklachten. Ook helpt de ergotherapeut bij het aanvragen van eventuele hulpmiddelen, zoals een goede werkstoel, of een ergonomische muis. De huisarts kan doorverwijzen naar een ergotherapeut in de buurt.
Meer informatie: Nederlandse Vereniging voor Ergotherapie.

Steun RSI-vereniging

Nog geen lid?