Beschrijvingen van methoden - H

Haptotherapie
Haptotherapie onderscheidt zich van andere vormen van therapie doordat niet een technische behandeling of het gesprek voorop staat. Centraal bij haptotherapie is 'het gevoel'. Achterliggend idee: de informatie die je eigen gevoel verschaft klopt feilloos, maar vaak handelen we niet naar onze gevoelens. Door bewust stil te gaan staan bij wat je voelt, krijg je informatie over hoe je er voorstaat - en wat je eigenlijk zou moeten doen om meer in balans te komen. Een haptotherapeut, die soms ook fysiotherapeut is, helpt daarbij. Zo kun je vaststellen op welke momenten je blokkeert, je over je grenzen heen gaat of jezelf tegenhoudt. Door de beleving van klachten (pijn, onmacht, etcetera) centraal te stellen, kom je erachter welke plaats lichamelijke klachten in je leven innemen en welke problemen daaraan ten grondslag liggen. De haptotherapeut gebruikt zijn handen als gereedschap en de aanraking als middel om te laten voelen hoe je weer vertrouwen kunt krijgen in wat je kan en wie je bent. Vergoeding: haptotherapie wordt door steeds meer verzekeraars vergoed, mits de haptotherapeut is aangesloten bij de Vereniging van Haptotherapeuten VVH.
Meer informatie: Vereniging Van Haptotherapeuten VVH , Nassaukade 56, 1052 CN Amsterdam, telefoon 020-4887116, fax 020-4889420.

Hemon's Bewegingsmethode
Deze methode is er allereerst op gericht te leren hoe perfect te staan en vervolgens hoe perfect te leren zitten. Het lichaam wordt in een optimale stand gebracht waardoor op een goede manier bewogen en ontspannen kan worden. De methode gaat er vanuit dat pijn veroorzaakt door verkeerde bewegingen zal verdwijnen door het uitvoeren van dagelijkse corrigerende oefeningen. Een studiepakket met onder meer een RSI Basis Cursus en een instructie-video en 2 hulpstukken zijn verkrijgbaar.
Meer informatie: Sedje Hemon Stichting, Loosduinsekade 180, 2571 BW Den Haag of via www.cesar-hemon.nl.

Hirudotherapie
Hirudotherapie is een behandelingsmethode met medicinale, speciaal gekweekte bloedzuigers. (Er zijn kwekerijen in Frankrijk, Engeland, Duitsland, Rusland en Amerika.) Het gebruik van bloedzuigers klinkt misschien eng, maar het is een vorm van behandeling die al jarenlang in de geneeskunde wordt toegepast. Ook in Nederland zijn er ziekenhuizen die deze therapie toepassen, bijvoorbeeld bij de plastische chirurgie. De medicinale (steriele) bloedzuigers zijn feitelijk niets anders dan minibiologische “farmaceutische fabriekjes”, die stoffen produceren die de gezondheidstoestand van het lichaam op een natuurlijke wijze kunnen verbeteren. De beestjes kunnen worden ingezet bij een groot aantal aandoeningen, waaronder ook RSI. Het gebruik van bloedzuigers kan onder meer de doorbloedingsstoornis bij RSI aanzienlijk verbeteren.
De arts die de bloedzuigers plaatst, stelt eerst een diagnose en bespreekt de prognose met de patiënt. Mensen met RSI-klachten die deze therapie kiezen, hebben vaak al lange tijd pijnklachten. Meestal zijn er minimaal zes of zeven behandelingen nodig. De behandeling zelf is nagenoeg pijnloos. Na de eerste vier of vijf keren kunnen er bijverschijnselen optreden zoals een beetje nabloeden of jeuk. De pijnklachten verminderen en verdwijnen in de meeste gevallen geheel in de loop van de behandeling. Gemiddeld worden er bij elke behandeling zes tot acht bloedzuigers ingezet, maar het is ook mogelijk dat er acht tot tien diertjes worden geplaatst. De bloedzuigers worden eenmalig gebruikt. De kosten per behandeling zijn gemiddeld 100 euro, inclusief het honorarium van de arts en de kosten van de bloedzuigers. Enkele verzekeraars vergoeden deze alternatieve geneeswijze in hun aanvullende pakket.

Steun RSI-vereniging

Nog geen lid?