Beschrijvingen van methoden - M

Manuele geneeskunde
Manuele geneeskunde (= geneeskunde met de handen) richt zich op de klachten van het bewegingsapparaat. Het bewegingsapparaat omvat alles wat bewegen mogelijk maakt: spieren, botten, banden en gewrichten. Klachten ontstaan vaak door bewegingsbeperkingen; iemand kan een bepaalde beweging niet of niet volledig uitvoeren en overbelast hiermee zijn bewegingsapparaat. De behandeling bestaat uit handgrepen voor het herstel van de gestoorde of geblokkeerde beweging. In de volksmond is van de handgrepen die de arts kan toepassen vooral het zogeheten 'kraken' bekend. Laat dit in ieder geval door een deskundige uitvoeren. Ook werkgebonden aandoeningen zoals RSI kunnen met manuele geneeskunde behandeld worden. Voor het herstel en behoud van de beweeglijkheid kan de behandelaar ook gebruik maken van mobilisaties (kleine, langzame bewegingen), spiertechnieken en oefeningen. Soms worden tevens injecties met een lage dosering corticosteroïden en/of lidocaïne gegeven. Bij RSI is behandeling alleen vaak niet voldoende, er zijn deskundige adviezen nodig voor verder herstel en reïntegratie om een terugval te voorkomen. Informeer bij de ziektekostenverzekeraar of de behandeling vergoed wordt en vertel dat de arts voor manuele geneeskunde is aangesloten bij de NVAMG en de FNVAMG. Meer informatie op www.artsen-mg.nl, www.manuele-geneeskunde.nl en op de site van de Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie, www.nvmt.nl.

Meditatie
Wie mediteert laat gedachten opkomen om ze vervolgens weer te laten gaan, zonder zich erin vast te bijten. Onder het mediteren laat je je dagelijkse hersenspinsels - stressfactoren - niet toe. Meditatie kan weldadig werken bij het herstel van RSI-klachten. Je leert je RSI beter te accepteren, je voelt de relatie tussen lichaam en geest beter aan en je leert de stressreacties die RSI kunnen verergeren, te herkennen en te doorbreken. Als je geestelijke en lichamelijke reserves uitgeput zijn, kan meditatie je helpen om weer in balans te komen. Meditatie werkt ondersteunend, je kunt het heel goed toepassen naast andere behandelmethoden, zoals fysiotherapie. Meditatie heeft bewezen positieve effecten op de gezondheid en het gevoel van welbevinden. Zo worden bloeddruk, hartslag en stofwisseling verlaagd en neemt de hoeveelheid stresshormonen in het lichaam af. De ademhaling wordt langzamer, maar effectiever. EEG-onderzoek heeft aangetoond dat de hersengolven bij meditatie veranderen. De productie van serotonine (het 'goed-gevoel' hormoon) neemt toe. Voor RSI-patiënten is het ook erg belangrijk dat de spierspanning lager wordt, de spieren flexibeler worden en de lichaamshouding verbetert. Op den duur zul je merken dat je beter tegen de dagelijkse stress bent opgewassen, minder snel geïrriteerd raakt en je over het algemeen lekkerder in je vel zit. De stressreserves worden groter en je leert beter op stress te reageren. Wees niet verbaasd als je in het begin juist meer pijn van je RSI-klachten ervaart. Dit komt door de ontspanning die je bij meditatie bereikt; in een toestand van ontspanning worden minder natuurlijke pijnstillers - endorfinen - aangemaakt. Op den duur zullen pijnklachten juist afnemen. Meditatie kun je als beginner uit boeken leren, of via een cd of dvd. Als je behoefte hebt aan begeleiding kun je beter een cursus volgen. De kosten om te leren mediteren zijn laag; een basiscursus is er al vanaf zo'n 40 euro. Meditatie kost, als je het eenmaal geleerd hebt, niets. Je kunt het dagelijks doen op het moment dat het jou het beste uitkomt. Je hoeft niet lang te mediteren, als je het maar vaak genoeg doet, liefst enkele keren per dag. Merk je de positieve effecten van meditatie, blijf dan wel dagelijks mediteren, anders heb je kans dat je klachten terug komen.
Voor meer informatie over meditatie zie www.abc-van-meditatie.nl.

Medische fitness
Medische fitness heeft tot doel het verbeteren van conditie en belastbaarheid. Medische fit-ness wordt vaak op sportscholen aangeboden. Maak voordat je begint, eerst een afspraak voor een medische check. Daarbij wordt gekeken naar jouw specifieke klachten of beperkingen, zodat een programma op maat kan worden samengesteld. Oefeningen worden gedaan met behulp van verschillende apparaten zoals cardiofitness- of roeiapparatuur. Oefeningen met cardiofitness apparaten stimuleren de bloedsomloop. Hierbij hoeven de handen en schouders nauwelijks gebruikt te worden. Wanneer gewichten worden gebruikt, is het belangrijk te starten met lichte gewichtjes en de pijngrens goed in de gaten te houden. De regel is: stoppen voordat het pijn gaat doen. Na een korte rust kan nog een poging worden ondernomen. Treedt de pijn opnieuw op: direct stoppen met de oefening. Op een later moment, bijvoorbeeld na een week, kan de oefening nog eens geprobeerd worden. Medische fitness kan een methode zijn om de belastbaarheid rustig op te bouwen. Verbetering van spierkracht gaat echter meestal niet gelijk op met verbetering van de belastbaarheid (de fijne motorische bewegingen moeten ook verbeteren). Ook treedt bij sommigen uitbreiding en verergering van de klachten op. Mede om die reden is deskundige begeleiding een belangrijke voorwaarde. Zoek je een alternatief voor medische fitness? Sommige revalidatiecentra geven bewegingscursussen voor mensen met een lichamelijke beperking, bijvoorbeeld bij whiplash, RSI, fybromyalgie of reuma.

Oefentherapie Mensendieck
Zelfwerkzaamheid en bewustwording staat bij Mensendieck centraal. Het is een actieve oefentherapie, gericht op het houdings- en bewegingsapparaat. Een RSI'er leert via oefeningen voor de spiegel hoe je beter kunt zitten, lopen, staan, liggen, tillen, bukken, dragen. De oefeningen moeten ingepast worden in het dagelijks leven. Alles wat een RSI’er doet, wordt nauwgezet bekeken en zonodig aangepast. Door nieuwe of gecorrigeerde bewegingsgewoonten in het doen en laten van alledag toe te passen, wordt beter bewegen langzamerhand een gewoonte. Hierdoor kunnen klachten worden voorkomen, ze kunnen verminderen of zelfs verdwijnen.
Vergoeding: Oefentherapie Mensendieck wordt ten minste achttien maal vergoed door het ziekenfonds en zonodig vaker.
Meer informatie bij:
Nederlandse Vereniging van Oefentherapeuten-Mensendieck
Kaap Hoorndreef 54, 3563 AV Utrecht, Telefoon:030-2625627, fax: 030-2623145

Myofeedback
Een myofeedbackapparaat meet de spierspanning. Op die manier is te zien op welke momenten spieren te veel worden aangespannen. Daarmee wordt het mogelijk de spierspanning te beïnvloeden. De spanning in spieren kan zichtbaar en hoorbaar gemaakt worden wat ondersteunt bij het leren om de spieren beter te ontspannen.

Microcurrent Elektrotherapie (MET)
Microcurrent Elektrotherapie is een vorm van pijnbestrijding door middel van elektrische microstroompjes.
Onder Microcurrent Elektrotherapie vallen verschilende behandelmethoden, zoals TENS, APS en BEST.
Bij alle methoden wordt er door middel van elektrische microstroompjes een seintje nagebootst, waarmee het lichaam boodschappen doorgeeft aan het centrale zenuwstelsel of daaruit ontvangt. Het lichaam reageert met het vrijkomen van pijnstillende en ontstekingsremmende stoffen, waardoor de doorbloeding wordt verbeterd en het herstel van weefsels in het aangedane gebied wordt bevorderd.
Voor een behandeling met Microcurrent Elektrotherapie kun je terecht bij o.a. electro acupucturisten.
Zie ook: onderzoek en wetenschap > mikrostroom

Meer informatie: Beroepsvereniging voor APS Therapie, telefoon 0527-252946. Zie ook www.apstherapy.nl of www.apstherapie.info

Steun RSI-vereniging

Nog geen lid?