Beschrijvingen van methoden - N

Neuraaltherapie
Neuraaltherapie wordt vooral toegepast bij chronische klachten waarvan de oorzaak onduidelijk is. Uitgangspunt is dat chronische klachten ontstaan in het zachte bindweefsel waarin alle voedings- en afvalstoffen, maar ook hormonen en ander stoffen tussen cellen worden getransporteerd. Dit zachte bindweefsel en alle processen die zich daarin afspelen, heet het Basis Bio Regulatie Systeem (BBRS).
De theorie luidt: als er ergens in het lichaam een probleem ontstaat, zal het BBRS als eerste reageren. Die reactie kan ook op afstand ontstaan. Zo ontstaan er ‘stoorvelden’, soms veroorzaakt door bijvoorbeeld een ontsteking van jaren geleden, soms door een huidig probleem in een ander lichaamsdeel.
Neuraaltherapeuten zijn bevoegde artsen die volgens deze theorie op zoek gaan naar ‘stoorvelden’ en deze eventueel behandelen met injecties met procaïne in het betreffende stoorveld.
Vergoeding: Neuraaltherapie wordt door de meeste verzekeraars vergoed in de aanvullende verzekering indien de arts voor neuraaltherapie is aangesloten bij de NVNR
Meer informatie bij:
Nederlandse Artsenvereniging voor Neuraaltherapie en Regulatietherapie www.nvnr.nl.

Neuro Emotionele (Integratie) Therapie
Al onze ervaringen worden in ons onderbewustzijn opgeslagen als gedragsprogramma's. De informatie opgeslagen in deze programma's kan werken als een emotioneel virus. Deze informatie wordt het PEG genoemd (Psycho Energetisch Geheugen). Dit geheugen is een patroon waarbij een trauma, incident of negatieve ervaring opgeslagen wordt in de cellen of organen van het lichaam. Soms wordt een emotie of ervaring in één hersenhelft geregistreerd. Om een emotie normaal te kunnen verwerken moet het door beide hersenhelften worden geregistreerd, zo luidt de theorie van de NEI. De activiteit van de NEI-therapeut is dan ook via een speciale techniek de linker- en rechterhersenhelft te integreren. Hierdoor kan de blokkerende emotie vrijkomen en worden losgelaten. De NEI-therapeut maakt gebruik van speciale spiertesten. Door specifieke vragen kan de NEI-therapeut uitvinden welke de negatieve blokkerende emoties zijn, zo claimt de NEI. Neuro Emotionele Integratie Therapie richt zich op het opheffen van deze negatieve blokkerende emoties. Blokkades namelijk houden je vaak onbewust, vast in voor jou bekende en vertrouwde patronen en weerhouden je ervan het leven te leiden zoals jij dat eigenlijk wilt.
Neuro Emotionele Integratie Therapie (NEI) bestaat in de huidige vorm nu zo'n 7 jaar. Het is ontwikkeld door de arts Roy Martina die reguliere psychotherapie combineerde met o.a. NLP en Oosterse Geneeswijzen.
Vergoeding: De Universiteit te Utrecht heeft deze therapievorm wetenschappelijk onderzocht en bewezen. Dit is een reden voor veel ziektekostenverzekeraars om tot (gedeeltelijke) vergoeding over te gaan.

Steun RSI-vereniging

Nog geen lid?