Technostresssssss: Heb je recht op onbereikbaarheid?

onbereikbaarVraag:

Bijna iedereen heeft een mobiele telefoon, met of zonder internet. Je bent altijd bereikbaar, ook na werktijd. Privé is dat misschien fijn, maar hoe zit dat met je werk? Sommige werkgevers verwachten dat je altijd en overal, misschien ook ´s nachts, reageert op telefoontjes of e-mail van het werk. Hoe gezond is dat? Heb je recht op onbereikbaarheid, zodat je ook echt kunt uitrusten? Het recht op onbereikbaarheid is - tot nu toe - in geen enkele Nederlandse wet of cao geregeld.Uit onderzoek van de FNV blijkt dat mobiele werknemers vaker gewrichtsklachten, last van informatiemoeheid en burn-outverschijnselen hebben. Wie niet goed heeft kunnen uitrusten is de volgende dag niet fit. En als je langer dan twee jaar achter elkaar niet goed kunt uitrusten, dan kun je chronisch vermoeid worden.

Volgens de arbeidstijdenwet moeten werkgevers hun personeel elf uur achtereen met rust laten. Werkgevers hebben een zorgplicht. De baas mag wel bellen of mailen, maar je bent niet verplicht om te reageren. Deze rustmaatregel geldt niet voor grootverdieners (boven € 57.750). Werknemers die altijd beschikbaar moesten zijn hebben al rechtszaken over deze permanente bereikbaarheid gevoerd.

We werken tegenwoordig veel meer vanuit huis. De werkgever rekent je niet af op aanwezigheid, maar op prestatie. Daar schuilt het gevaar: let zelf ook op, dat je niet te lang doorgaat en altijd aan het werk bent. Dat is niet de verantwoordelijkheid van je werkgever, want die heeft daar geen zicht op. Uit statistieken is (nog) niet af te lezen of mobiele werknemers zich vaker ziek melden. Nu het crisistijd is, zullen werknemers zich minder snel ziek melden uit angst hun baan te verliezen.

Sommige grote bedrijven hebben wel afspraken gemaakt over het bereikbaar zijn. Bij Microsoft Nederland mag je je e-mail checken, maar het hoeft niet. Je moet wel je werk doen en afspraken nakomen. Bij BMW Duitsland kun je afspraken maken over wanneer je e-mail en telefoon niet wilt beantwoorden. Als je dat toch doet binnen die afgesproken tijd van onbereikbaarheid, dan kun je de tijd later compenseren. De bedrijfscultuur bepaalt hoe er met bereikbaarheid wordt omgegaan.

Samen met je werkgever kun je afspraken maken over bereikbaarheid. Je moet zelf de controle houden over je vrije tijd, zodat je energie niet opraakt. In noodsituaties moet de werkgever een beroep op je kunnen doen - je gaat onder werktijd toch ook wel eens naar de dokter? Er zijn goede werkgevers en er zijn goede werknemers. Als je respect voor elkaar hebt, dan levert dat voor beiden winst op: het is goed voor de bedrijfsresultaten en je krijgt als werknemer erkenning voor je inzet.

 Meer informatie vind je op deze sites:

Rijksoverheid

Arboportal

FNV Bondgenoten

Steun RSI-vereniging

Nog geen lid?