Letselschadesysteem moet veranderen

Letselschade 3Samenvatting presentatie Themadag 28 februari 2015

Weinig mensen krijgen een letselschadevergoeding. Wim Eshuis vindt dat het systeem moet veranderen. Jarenlang werkte hij voor het Bureau Beroepsziekten van de FNV. Hij werkt nu bij het wetenschappelijk bureau van de vakbeweging in Amsterdam en bij de Universiteit van Maastricht.
Volgens het Burgerlijk Wetboek heeft de werkgever een zorgplicht voor zijn werknemers. Als er schade ontstaat door het werk, dan moet de werkgever dat vergoeden. In de praktijk krijgt maar 0,6 – 7,5 procent van de slachtoffers schadevergoeding. Het slachtoffer moet aantonen en onderbouwen dat de schade is ontstaan door het werk (bewijsplicht). De procedure is duur en duurt jaren.

Knelpunten huidig systeem

  • Langdurige procedures;
  • Kostbare procedures;
  • De bewijsplicht ligt bij het slachtoffer:

          -    het slachtoffer moet het letsel aantonen;

          -    het slachtoffer moet aantonen dat het letsel is ontstaan op/door het werk.

  • Ondeskundige en partijdige claimbeoordeling;
  • Slechts 1500 (van de 20.000 – 250.000) slachtoffersontvangen jaarljks een vergoeding.

 

Alternatieven

Werkgevers-en werknemersorganisaties, de Sociaal-Ecnomische Raad (SER;adviesorgaan van de regering) en minister Asscher van Sociale Zaken discussiëren over de volgende vier alternatieven:

  • Wereldwijd bestaan verzekeringen tegen beroepsrisico's (arbeidsongevallen of beroepsziekten). In België of Duitsland moet de werkgever zijn werknemers verplicht verzekeren tegen schade. De verzekeraar beoordeelt of je in aanmerking komt voor een uitkering. De beoordeling gaat sneller, de procedures zijn fatsoenlijker en onafhankelijk;
  • In België zijn allerlei vormen van RSI erkende beroepsziekten. Je kunt je dan melden bij het Fonds Beroepsziekten;
  • In Nederland bestaan cao-regelingen die een beetje extra schade vergoeden, afhankelijk van de bedrijfstak;
  • De werkgeversaansprakelijkheid aanpassen;
  • Bij de eerste twee alternatieven hoef je niet te bewijzen dat de schade door het werk is gekomen.

Waarschijnlijk wordt het huidige systeem aangepast met een onafhankelijke claimbeoordeling. Beter, maar de bewijslast ligt nog steeds bij de werknemer.

Steun RSI-vereniging

Nog geen lid?