Eerste hulp

RSI-preventie

RSI ontstaat door een combinatie van factoren. De beste preventie bestaat dan ook uit een combinatie van maatregelen. Met onderstaande tips voorkom je overbelasting en verlaag je het risico op RSI.

1. Organiseer je werkzaamheden

 1. Zorg voor voldoende zeggenschap over je werktaken. Dan kun je zelf (zoveel mogelijk) bepalen in welke volgorde je je werktaken uitvoert, hoe je ze uitvoert en hoe lang je erover doet;
 2. Zorg voor taakafwisseling. Wissel inhoudelijke, organisatorische en ondersteunende taken af. Wissel daarnaast moeilijke taken af met makkelijkere taken;
 3. Doe beeldschermwerk maximaal twee uur achtereen. De werkgever mag niet meer van je eisen;
 4. Doe beeldschermwerk niet langer dan vier tot zes uur. N.B. Voor beeldschermwerk is geen veilige grenswaarde bekend. Het is dus niet te zeggen bij hoeveel uur beeldschermwerk je géén risico loopt op RSI;
 5. Neem veel korte pauzes tijdens het beeldschermwerk (drie minuten is voldoende). Doe tijdens de pauze lichaamsoefeningen of doe even niets. Het nut van micropauzes (ultrakorte pauzes van enkele seconden) wordt betwist. Op deze website van Muisarm.info vind je stretchoefeningen;
 6. Onderhandel bijtijds met klanten, collega’s of leidinggevenden. Krijg je je werkzaamheden niet gedaan binnen de afgesproken tijd, maak dan op tijd een alternatieve afspraak die wel realistisch is;
 7. Durf “nee’ te zeggen zonder slagen om de arm. Het is beter minder taken uit te voeren maar wel goed, dan veel taken slecht, half of te laat.

 

2. Organiseer je werkplek

 1. Zorg voor instelbaar meubilair en de juiste instelling daarvan. Let vervolgens op je werkhouding;
 2. Zorg voor een passende, ergonomische muis en een ergonomisch toetsenbord, liefst zonder numeriek gedeelte zodat de muis dichtbij het lichaam ligt;
 3. Gebruik naast de muis ook de sneltoetsen. Je kunt stapsgewijs sneltoetsen leren te gebruiken, daarvoor staan tips op onze website;
 4. Gebruik bij laptop of notebook altijd een beeldschermverhoger en een toetsenbord;
 5. Gebruik desgewenst een beeldschermbril en een headset;
 6. Dwing jezelf tot lichaamsbeweging - ook op de werkplek. Zet prullenbak, telefoon, printer en je kopje koffie buiten handbereik. Loop in plaats van mail.

De wettelijke eisen voor je werkplek vind je hier. Informatie over instelling en gebruik van meubilair, apparatuur en hulpmiddelen vind je hier.

3. Organiseer de werknemer (jezelf)

 1. Pas op voor een te grote betrokkenheid bij je werk;
 2. Zorg voor goede werkrelaties. Praat met collega´s over je werk en hoe je dat ervaart. Houdt ook het thuisfront op de hoogte. Sociale steun beschermt tegen stress en verhoogde spierspanning;
 3. Zorg voor een uitlaatklep voor spanningen in de vorm van sport of fitness. Ontspan door middel van hobbies, yoga of mindfulness;
 4. Maak eventueel gebruik van het preventiespreekuur van je bedrijfsarts;
 5. Ken je rechten en wijs je werkgever zo nodig op zijn zorgplicht jegens zijn werknemers.

 

Omgaan met RSI

De RSI-lijn is er voor iedereen die meer wil weten over RSI. De lijn wordt bemand door ervaringsdeskundigen. Dat zijn vrijwilligers die zelf geruime tijd RSI-klachten hebben of in het verleden hebben gehad. Geen dokters, therapeuten of juristen, maar wel mensen met kennis van RSI die je graag op weg helpen.

De vrijwilligers van de RSI-lijn hebben hun eigen ervaringen in het omgaan met RSI op het werk en privé. Denk aan verschillende therapieën, de ziektewet, praktische hulpmiddelen en allerlei handige tips en trucs. Doordat ze begrijpen hoe het is om RSI te hebben, bieden ze graag een luisterend oor. Ze denken mee, geven advies en helpen oplossingen te vinden. Als je dat wilt, kunnen ze ook een coachende rol vervullen en kun je vaker bij hen terecht.

Heb je vragen over bijvoorbeeld preventie, je werkplek, onderzoeken, instanties of behandeling? Ben je op zoek naar handvatten om je dagelijks leven wat gemakkelijker te maken? Wil je je hart luchten? Of wil je gewoon eens praten met iemand die je klachten begrijpt?

Het tarief van de RSI-lijn bedraagt alleen je gebruikelijke belkosten. Dit betekent dat je vanaf je mobiele of vaste telefoon evenveel betaalt als wanneer je naar een vast telefoonnummer belt.

Het telefoonnummer van de RSI-lijn is: 0900-7745456.

De RSI-lijn is geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 13.00 tot 15.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur. Onze vrijwilligers zitten voor je klaar!

 

Bezoek aan de huisarts

De tijd is voorbij dat artsen RSI afdoen met: ‘Het zit tussen de oren’. Toch vergt een bezoek aan de huisarts enige voorbereiding. Immers, de klachten die bij RSI horen zijn vaak nogal vaag. Hoe concreter je klachten en vragen kunt formuleren, hoe beter een arts daar op kan reageren. Bij vermoeden van RSI-klachten is het van belang eveneens contact op te nemen met de bedrijfsarts. Je kunt ook gebruik maken van het preventief spreekuur van de Arbodienst. Hieronder tips ter voorbereiding van het bezoek aan de huisarts.

Voorbereiding

Een standaardconsult duurt 10 minuten. Denk je meer tijd nodig te hebben tijdens het eerste bezoek, vraag dan bij het maken van een afspraak om meer tijd.


Voorkom een vaag verhaal door je klachten te beschrijven in de vorm van concrete problemen. Voorbeeld: ik laat dingen uit mijn handen vallen, ik kan geen sleutel meer omdraaien, ik heb moeite met tanden poetsen, ik kan geen aardappels schillen, autorijden is te pijnlijk, mijn handschrift is zo slecht geworden, ik schud liever geen handen meer. Schrijf deze beperkingen op een blaadje en neem het mee. Noteer welke pijnklachten je hebt, wanneer je ze hebt en hoe lang je ze al hebt.


Ga na wat volgens jou de oorzaken zijn van je klachten. Zorg dat je een goed beeld hebt van de werkzaamheden die je klachten zouden kunnen veroorzaken. Voorbeeld: hoeveel uur per dag verricht je dit werk? Is er sprake van stress, deadlines, onplezierige werkomstandigheden? Hoeveel beweging neem je op een dag? Hoe is je dagelijkse belasting? Noteer ook deze gegevens.


Wat wil je weten van de huisarts? Schrijf je vragen op. Voorbeelden van vragen zijn: zouden dit RSI-klachten kunnen zijn? Moet ik stoppen met werken? Wat is een adequate therapie? Zijn er medicijnen tegen de pijn? Moet ik nu ook de Arbodienst inlichten? Hoelang gaat herstel duren?

Het gesprek bij de huisarts

Door een goede voorbereiding kun je snel ter zake komen. Beschrijf je klachten in de vorm van beperkingen (zie voorbereiding).
Beschrijf in welk gebied de klachten zich voordoen en beschrijf ook het bijbehorende gevoel. Is er sprake van pijn, doofheid, tintelingen? Vertel wanneer de klachten begonnen zijn. Als je op het moment van onderzoek geen klachten of pijn hebt, geef dan aan wanneer je wel last krijgt. Hierna zal de huisarts lichamelijk onderzoek verrichten.


Verwacht bij het eerste onderzoek geen definitieve diagnose. RSI is een verzamelnaam voor zeer uiteenlopende vormen van overbelasting in het gebied van nek, schouders, armen en ellenbogen. Het kan zijn dat de arts aanvullend onderzoek laat verrichten naar andere ziektebeelden met soortgelijke symptomen.
Afhankelijk van de ernst van de klachten zal de arts je adviseren om je werk- en leefpatroon aan te passen. Vaak zal de huisarts je doorverwijzen naar een fysiotherapeut, een oefentherapeut of een revalidatiearts.


Spreek af wanneer je weer contact met de huisarts zult opnemen. Een goede relatie met de huisarts is van belang. Samen zullen jullie moeten uitzoeken wat voor jou op dit moment het beste is. Belangrijk is dat de huisarts open staat voor je mening en je klachten serieus neemt.

Steun RSI-vereniging

Nog geen lid?