Onderzoek

Overzicht publicaties RSI

Augustus 2004 - RSI-maatregelen: preventie, behandeling en reïntegratie

Om RSI te voorkomen of aan te pakken, moeten werkgevers, werknemers en behandelaars weten welke aanpak effect heeft. De Gezondheidsraad concludeerde in 2000 dat wetenschappelijke onderbouwing van de effectiviteit van preventieve, curatieve en reïntegratiemaatregelen voor RSI grotendeels ontbreekt. Daarom hebben de ministeries van SZW en VWS besloten een programmeringstudie RSI uit te laten voeren. Het doel is om prioriteiten stellen in toekomstig onderzoek naar de effectiviteit van preventieve, curatieve en reïntegratiemaatregelen voor RSI. ISBN 90 5901 488x, ordernummer 15.439/04. Lees het rapport hier.

Maart 2004 - Aan de slag met RSI
Met de brochure Aan de slag met RSI wil Abvakabo FNV informeren over preventie en over de aanpak van RSI onder de verschillende risicogroepen. De brochure is overzichtelijk ingedeeld in preventie van RSI-klachten en wat te doen als er al sprake is van klachten. De brochure geeft informatie over RSI, concrete tips, advies voor het inrichten van de werkplek en een antwoord op vragen uit de praktijk. Leden van de Abvakabo FNV kunnen de brochure gratis bestellen via telefoon 0900-2282522. Geen lid? Je krijgt de brochure toegestuurd na overmaking van € 3,50 op gironummer 1377929 van ABVAKABO FNV te Zoetermeer, o.v.v. brochure Aan de slag met RSI.

 

December 2003 - Keuzegids invoermiddelen voor computergebruik
TNO Arbeid heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de verschillende invoermiddelen voor de computer en de ervaring in de praktijk. De resultaten zijn verwerkt in de Keuzegids invoermiddelen voor computergebruik. In deze gids worden invoermiddelen (toetsenborden, muizen, trackballs) met elkaar vergeleken op gebruiksvriendelijkheid, de tijd die nodig is om aan het gebruik te wennen, de lichamelijke belasting en natuurlijk hun nut voor de preventie van RSI. Op basis van deze kennis kan een werkplek beter worden ingericht en RSI mogelijk worden voorkomen. De keuzegids kost € 41,87 en is verkrijgbaar bij uitgeverij Kerkebosch, ISBN 90-6720-324-6.

 

September 2003 - Aan het werk met RSI

Uitgave van FNV Bondgenoten met basisinformatie over RSI. Verder praktische achtergrondinformatie als er sprake is van uitval door RSI. Welke maatregelen moet je nemen als je werkt en RSI-klachten krijgt? Ten slotte veel tips op het terrein van reïntegratie. De bijlage bevat een RSI-test en oefeningen voor thuis en op de werkplek. Aan het werk met RSI is een handige uitgave, waarin praktische informatie en vragen rondom werken met RSI duidelijk op een rijtje zijn gezet.
Bekijk publicatie hier.

 

September 2003 - Maak werk van RSI
Verbetering van de houding is minder relevant bij het voorkomen RSI-klachten, aldus Paulien Bongers, bijzonder hoogleraar Preventie klachten bewegingsapparaat bij intensivering van arbeid bij Body@Work (Onderzoekscentrum, Bewegen, Arbeid en Gezondheid TNO-VU medisch centrum). RSI is te voorkomen, door vermindering van de belangrijkste risicofactoren, te weten kracht en frequentie bij werk met repeterende armbewegingen, en vermindering van de aaneengesloten duur bij beeldschermwerk. Pauzes voor herstel lijken daarbij nog belangrijker dan terugdringen van de duur. Stress kan het effect van pauzes teniet doen. In deze publicatie vallen zowel specifieke aandoeningen als aspecifieke klachten van arm, nek en schouder onder RSI, tegenwoordig ook wel aangeduid als KANS (klachten van arm, nek en schouder).
Bekijk het rapport (PDF).

 

September 2003 - Tikken, klikken en kijken
Een rapportage van TNO over de duur van het computergebruik in het bankwezen. Aanleiding is het Arboconvenant Bankwezen (2001), met afspraken over de preventie van RSI en werkdruk. Het convenant vermeldt dat dagelijks per persoon niet meer dan 5 uur beeldschermwerk mag worden verricht. Het resultaat is dat gemiddeld 4 uur en 13 minuten per dag met de computer gewerkt wordt. Deze cijfers zijn slechts een indicatie en niet representatief, omdat niet alle functies in het bankwezen zijn meegenomen in dit onderzoek.
Bekijk het rapport (PDF).

Steun RSI-vereniging

Nog geen lid?